Kvalitet och miljö.

Vi erbjuder värdehöjande tjänster inom kvalitets- och miljöarbetet till ert företag.

Vi vänder oss till er som vill påbörja ett kvalitets- och/eller miljöarbete. Ett sådant kan dels genomföras för att stärka företagets konkurrenskraft som att tillfredsställa ett kundkrav, likväl till dig som har arbetat med kvalitet och miljö och som vill gå vidare.

Det är inte säkert att just ditt behov finns omnämnt i underlaget, kontakta oss så utarbetar vi ett förslag för just ditt företag.

Ibland kan det vara bra att en utomstående som utför interna kvalitets- och miljörevisioner likväl som ledningens genomgång, arbete som tar mycket tid i anspråk när kunderna kräver leveranser.

Vi driver vårt företag i samarbete med andra företag och personer som har lång erfarenhet av kvalitets- och miljöarbete inom många typer av företag och branscher.

Qnetcom webbdesign producerar och hanterar din hemsida.